Nanotouch Dezenfektan

Nanotouch, nanoteknoloji ürünü yeni nesil bir dezenfektandır. Etkisini kimyasal reaksiyonla değil, içeriğindeki aktif maddelerin atomik yapıları sayesinde mekanik olarak  gösterir. Bu özelliği sayesinde zararlı mikroorganizmaların etkene karşı direnç oluşturmasının önüne geçilir.

 

Nanotouch içeriğinde bulunan Silan molekülüyle yüzeylere bağlanarak etkisini gösterir, çözünmez, bulaşmaz veya yıkanarak çıkmadığı için uzun süre kalıcı, aktif anti bakteriyel, anti fungal ve anti virutik bir bariyer oluşturur. Bu özelliği sayesinde Nanotouch yüzeylerden cilde, gıda ürünlerine ya da diğer tüketim ürünlerine bulaşmaz.

 

Nanotouch’ın moleküler yapısındaki karbon atomları sayesinde uygulandığı yüzeyde nano boyutlarda bir koruma kalkanı oluşturarak; bakteri, küf, mantar, maya veya virüsleri %99,99 oranında engelleyerek uzun süreli ve kalıcı koruma sağlar.

Maddenin Yapısı: Oktadesildimetil Amonyum Klorür, Hidrojen Peroksit, Deiyonize Su

İyonik Yapı: Katyonik

Görünüş: Saydam Sıvı

Koku: Karakteristik

Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri;

PH: 6,7

Yoğunluk: 1,01 @ 25 Derece

Kaynama Noktası: > 99 Derece

Alev Alma Sıcaklığı (Katı/Gaz):Yanıcı Değildir.

Çözünürlük: Emülsifiye Olur.

Akut Toksisite: LD50:75mg/kg (sıçan) (%70 H2O2)

Arsenik,ağır metaller veya poliklorine fenol içermez.

Depolama: Oda sıcaklığında orijinal ambalajında 24 ay

 

Ambalaj: 1, 5, 10 ve 20 kg’lık ambalajlarda

ÜST