SIKÇA SORULAN SORULAR

Cansız ortamdaki patojen mikroorganizmaların yok edilmesi (Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi ve/veya üremelerinin durdurulması) işlemine dezenfeksiyon, bu işlemler sırasında kullanılan kimyasal maddelere ise dezenfektan adı verilir.

Dezenfeksiyon işleminde deterjan, sabun gibi maddeler kullanılmaz, bu tip ürünler zararlı mikroorganizmalara karşı etkisiz ve basit temizleyici maddelerdir. Görünen kirin yok edilmesi mikroorganizmaları yok etmeye yetmez. Hijyenik bir temizlikte önce görünen kirin giderilmesi ardından da dezenfeksiyon yapılması gerekmektedir.

Zararlı mikroorganizmaların birçoğu, kimyasal etki gösteren dezenfektanlara karşı savunma geliştirerek, mutasyona uğrar ve yaşama daha da güçlü̈ halde devam ederler. Bunları yok etmek için hep daha fazla kimyasal kullanmak durumunda kalınır. Bu kimyasallardaki zehir, insanlara, diğer canlılara ve doğaya daha fazla zarar verilir.

İdeal bir dezenfektanın taşıması gereken özellikler;

 1. Mikrobisid özellik göstermelidir.
 2. Nüfuz kabiliyeti yüksek olmalıdır.
 3. Presipitasyon yapmamalıdır.
 4. Kolay uygulanabilir olmalıdır.
 5. Çabuk etki özelliğine sahip olmalıdır.
 6. Etkisini uzun zaman sürdürebilmelidir.
 7. İnsan ve hayvanlar için toksik etki göstermemeli, doğaya dost olmalıdır.
 8. Kansorejen ve irritan özellikte olmamalıdır.
 9. Yakıcı, yanıcı ve parlayıcı etki göstermemelidir.
 10. Uygulandığı yüzeyden diğer yüzeylere geçiş göstermemelidir.
 11. Kötü kokuları giderme özelliği bulunmalıdır.
 12. Dezenfekte edilen yüzeyleri bozmamalı, leke bırakmamalı ve korozif olmamalıdır.

Herhangi bir ortamın hijyen kontrolü için, ortamdaki mikroorganizma sayısı, Luminometre cihazı kullanılmak suretiyle, ATP (adenozintrifosfat) ölçümü yapılarak gerçekleştirilir.

Yüzeyden alınan numune anında tahlil edilerek, yüzeyde bulunan mikroorganizma sayısı RLU (Relative Light Unit) cinsinden tespit edilir.

Dünya Sağlık Örgütün tarafından belirlenen kirlilik değerleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

0 - 30                    RLU        Steril

31 - 100                RLU        Temiz

101 - 200             RLU        Sınır

201 - 500             RLU        Riskli

501 - 1000           RLU        Çok Riskli

1000 - +               RLU        Karantina

NANOTOUCH uygulaması yapıldıktan bir saat sonra ilk kontrol ölçümü yapılır. Takip eden ölçüm aralıkları uygulama yapılan alanın kullanım özelliklerine göre belirlenir.

Tekrar uygulamaları için referans zaman çizelgesi aşağıda gösterilmiştir.

(Uygulama yapılan yüzeylerde gerçekleşen sürtünme yoğunluğu, uygulama tekrarı konusundaki en belirleyici etkendir.)

Diş Hekimliği Klinikleri 45
Yoğun Bakım Ünitesi 25-30-45
Ameliyathane 25-30-45
Hasta Odası 30-60
Diyaliz Ünitesi 30-45
Ambulans 30-45
Kreş - Okul Sınıf - Koridor 60
WC 30
Spor Salonları Çalışma Alanı 90
Soyunma Odası 45
Duş 45
wc 45
Otel Oda 90
Duş 45
SPA 30
Havuz 30
Havalandırma 60
WC 30
Gıda İşleme Tesisleri 15
Endüstriyel Mutfaklar 30
Restoran / Lokanta / Bar vb Mutfak 30
Masa 45
wc 30
Toplu Taşıma Araçları Otobüs 30
Minibüs 30
Vapur 45
Metro 30
Tren 45
Uçak 45
Diğer Toplu Yaşam Alanları 60-90

Nanotouch ; nanoteknoloji ile üretilen , T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Dairesi ruhsatına sahip antimikrobiyal bir dezenfektandır. Nanotouch , mikroorganizmaların %99 ‘nu kısa sürede yok eder ve etkisini uzun süre korumaktadır.

Nanotouch uygulaması yapılan yüzeyin sadece su ile arındırılması gerekir.Diğer temizlik ürünleri Nanotouch etkinliğini azaltır.

Nanotouch uygulama yapacağımız yüzeyi temizledikten sonra , kuru yüzeye püskürtme ve elektrostatik spreyleme yöntemi ile uygulama yapılır.

Aktif maddesi Sİ-QAC (Organosilan Kuaterner amin) bileşenidir.

 

Nanotouch’ın etkinlik mekanizması fizikseldir. Bakteri ve virüsleri öldürürken fiziksel bir şekilde bunu gerçekleştirdiği için bakterilerin direnç kazanması mümkün değildir.

Cilde temas ederse: Rahatsızlık halinde su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

Gözle temas ederse: Gözler 10-15 dakika bol su ile yıkanmalıdır. Gözlerde kontak lens varsa çıkartıldıktan sonra bol su ile yıkanmalıdır. Rahatsızlık halinde doktora başvurulmalıdır.

Yutulursa: Kişiyi kusturmayınız, mümkünse ağzını su ile çalkalayınız. Rahatsızlık halinde doktora başvurunuz.

Kolay uygulanabilir, hızlı sonuç veren ve uzun süre kalıcı etki gösteren NANTOUCH uygulamasıyla aşağıda belirtilen avantajlar elde edilir.

Daha temiz ve daha sağlıklı yaşam alanları yaratılır.

Salgın hastalık riskinin önüne geçilir.

İşyerlerindeki iş verimliği ve okullardaki eğitim kalitesi artar.

Hastalıkların sebep olduğu tedavi masrafları azalır. Sosyal Güvenlik Sisteminin yükü hafifler.

İlaç tüketim miktarı düşer ve ilaç ithalatı yüzünden gerçekleşen yurtdışına para çıkışının önüne geçilir.

Hastaneye başvuran hasta sayılarında anlamlı azalmalar meydana gelir.

Dezenfeksiyon amacıyla uygulanan kanserojen ve alerjen madde kullanımı azalır.

Dezenfeksiyon işlemi çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir.

Sürekli olarak kısa süreli çözümler üreten materyallerin kullanılmasından dolayı oluşan maliyetler aşağı çekilir.

Kamu kuruluşları ya da özel sektör tarafından verilen hizmetlerin kalitesi artar.

 

Kuruluşların marka değeri yükselir.

Adres

Hüseyin Rahmi Sokak No:7/1
Çankaya / ANKARA

Telefon

+90 312 440 77 42-62

Bizi Takip Edin

LINKEDIN

ÜST