UYGULAMA ALANLARI

SAĞLIK KURULUŞLARI

  • Hastaneler
  • Diyaliz Merkezleri
  • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
  • Doku ve Hücre Laboratuvarları
  • Kök Hücre Nakil Merkezleri
  • Ambulanslar
  • Vetiner Klinikleri

Hastane enfeksiyonlarının kısır döngüsünden kurtulabilmek, dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların engellenmesiyle mümkündür. Nanotouch uygulaması, bir sağlık kuruluşunda oluşabilecek her tür enfeksiyonun önlenmesinde, oluşmuş olanlarınsa yok edilmesinde son derece etkili bir yöntemdir.

Hastane enfeksiyonları; %15 - %20 arasında ekstra morbidite ve ekstra mortaliteye sebebiyet verirken, hasta yatış sürelerinde de 6 ile 15 gün arasında değişen uzamalara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple sağlık kuruluşlarındaki mikroorganizmaların yok edilmesi, üremelerinin engellenmesi ve direnç geliştirmelerinin önüne geçilmesi kritik seviyede önemlidir. Nanotouch, enfeksiyon riskinin engellendiği sağlık kuruluşlarını garanti eder.

Adres

Hüseyin Rahmi Sokak No:7/1
Çankaya / ANKARA

Telefon

+90 312 440 77 42-62

Bizi Takip Edin

LINKEDIN

ÜST